Úvod

Stáhnout vCard

Jiří Veselý

Jiří Veselý

Rychlokurz krizové komunikace

15.9.2014, od admin, kategorie Blog, Mediální školení

Komunikace v době krizeAčkoliv se pojem krizová komunikace může jevit jako uplatnitelný pouze v situacích, kdy se jedná o nějaký průšvih, opak je pravdou. Jsou to i situace zvratové, neodvratitelné, složité, či pro průměrně vzdělaného člověka těžce objasnitelné, kdy krizovou komunikaci využíváme. Její hlavní význam spočívá v kumulaci a usměrnění toku informací tak, aby nedocházelo k jejich špatné interpretaci nebo překrucování faktů a poskytování uspokojivých odpovědí na zásadní otázky. Za své mnohaleté působení v médiích jsem se nesčetněkrát setkal s krizovou komunikací v praxi, a tak se s vámi rád podělím o několik zásad, o které by se měla opírat.

Tou nejhorší možnou variantou je, když krizovou komunikaci vede člověk, který se s ní nikdy nesetkal. Klidně se můžete vsadit, že v takové situaci neobstojí se ctí a co víc, do původního chaosu může vnést ještě větší zmatek a zavdat tak příčinu ke znepokojení a napětí nebo dokonce prohloubení krize.

Krizová komunikace zasahuje větší počet lidí

Krizová komunikace se vždy dotýká většího počtu lidí. Je to logické už s ohledem na to, že oč menší je počet dotčených, o to větší je pravděpodobnost, že nastalou změnu nebo problém si mezi sebou vyříkají a snadněji pochopí. Znamená to tedy, víc lidí, víc zmatků, větší možnost různých interpretací zásadních informací. Týká se tedy pracovních kolektivů, organizací, institucí, velkých podniků a klidně i menších firem.

Čas hraje proti vám

Zásadou číslo jedna, než se do komunikace v krizi pustíme, je co možná nejrychleji zjistit co nejvíce informací o problému, který krizi zavinil. K tomu účelu je dobré vymezit okruh všech možných specialistů, kteří o dané problematice vědí vše potřebné a zároveň u nich nehrozí, že by dílčí informace šířili takzvaně na vlastní pěst. Důležité je, aby krizovou komunikaci vedl pouze jeden člověk a ten za ni zodpovídal.

Hlavním úkolem v krizové komunikaci totiž je, aby se bleskově dostalo komukoliv uspokojivých odpovědí na všemožné otázky, které krizovou komunikaci provázejí. Dělat mrtvého brouka nebo komunikaci neúměrně protahovat zbytečným otálením je v takovém případě jednak neefektivní a pak krajně nezodpovědné a hloupé.

Krizová komunikace ve vnějším prostředí

Krizová komunikace však nemusí zasáhnout pouze striktně ohraničenou skupinu lidí, ale využívána je velmi často právě v situacích, kdy důsledky krize, zvratové situace nebo zkrátka problému, zasahují nebo mohou zasáhnout i subjekty ve vnějším prostředí. V takovém případě je nanejvýš žádoucí svěřit komunikaci specialistovi s praxí.

Najměte si specialistu

Typickým příkladem za všechny může být například havárie v podniku s ekologickými důsledky nebo třeba závadné zboží, které se nedopatřením dostalo na trh. Úkolem specialisty na krizovou komunikaci je, ve spolupráci se zodpovědnými zaměstnanci společností, u kterých problém vznikl, shromáždit a bleskově zpracovat co největší objem informací, roztřídit je a upravit do pochopitelné formy pro širokou veřejnost.

V ideálním případě je, si na krizovou komunikaci buď najmout přímo specialistu, nebo nechat vyškolit člověka, který za ni bude v případě nutnosti nebo potřeby zodpovědný a bude přesně vědět, co a jak má dělat, kde má začít, jak má pokračovat a kdy může říct „Hotovo!“.

Přihlaste se do kurzu krizové komunikace

Potřebné penzum informací o krizové komunikaci rozhodně není na jednu stránku, a tak pokud budete chtít, zvu vás na svůj kurz krizové komunikace, v rámci kterého vám všechny potřebné zásady velmi rád předám.

CHCI SE PŘIHLÁSIT DO KURZU KRIZOVÉ KOMUNIKACE

A pokud se na krizovou komunikaci sami necítíte nebo nevíte o nikom ve svém okolí, kdo by se jí byl schopný a ochotný chopit, klidně mi napište nebo přímo zavolejte a já udělám maximu proto, abychom společně krizi v komunikaci zvládli.

Ilustrační foto: freedigitalphotos.net (autor: David Castillo Dominici)

Komentáře uzavřeny

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress